Select Page

LifeChurch is a church for everyone who lives in Bangkok. We love this nation! We love Bangkok! This city is so international and we believe heaven will be very multi-cultural.

คริสตจักรแห่งชีวิตของเราเป็นคริสตจักรสำหรับทุกคนในกรุงเทพฯ พวกเรารักประเทศไทย และพวกเรารักกรุงเทพมหานคร

กรุงเทพฯ ถือได้ว่าเป็นเมืองระดับนานาชาติ เพราะเป็นเมืองที่มีต่างชาติอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก และพวกเราเชื่อว่า แผ่นดินสวรรค์จะเต็มไปด้วยการผสมผสานของวัตนธรรรมที่หลากหลาย

There is so much fun to get to know people from other cultures and learn from each other. The majority of our church is Thai-speakers, just like our city, and that’s the way we like it. Thai people are world famous for their hospitality and wherever you are from you will for sure feel very welcome!

การได้รู้จักเพื่อนใหม่ต่างวัฒนธรรม และการที่ได้เรียนรู้ซึ่งกันและกัน เป็นสิ่งที่สนุกมากเลยที่เดียว เพื่อนๆของเราที่คริสตจักรแห่งชีวิตส่วนใหญ่เป็นคนไทย และนี่ก็คือสิ่งที่เราชอบที่จะเรียนรู้ อย่างที่รู้กันดีทั่วโลกว่าคนไทยเป็นชาติที่มีใจแห่งการต้อนรับขับสู้ ไม่ว่าคุณจะมาจากที่ไหน คุณจะรู้สึกได้อย่างแน่นอนถึงการต้อนรับที่ดีจากคนไทย

All our services and gatherings are in both Thai and English, both in worship and in message.

กิจกรรมในคริสตจักรของเราจะใช้ทั้งภาษาอังกฤษและภาษาไทยในการสื่อสาร ทั้งในการนมัสการและการเทศนา

We believe God has placed us all, whatever nationality, to be a blessing to this city and we don’t want to isolate the gifts and personalities of certain cultures in separate communities. We believe you are placed in this city to make a difference, and together we can.

เราเชื่อว่าไม่ว่าคุณจะมาจากไหน จะเป็นเชื้อชาติใด พระเจ้าทรงวางเราทุกคนไว้ในทางของพระองค์ เพื่อเป็นพระพรให้กับเมืองนี้ และเราก็คงไม่อยากให้ของประทานที่พระเจ้าได้ประทานให้เรามาเปล่าประโยชน์ และเราเองต้องแยกตัวออกไปจากชุมชนของพระเจ้า พวกเราเชื่อว่าพระเจ้าได้วางเราทุกคนไว้ที่เมืองนี้ เพื่อกระทำสิ่งที่แตกต่าง และร่วมกันทำ เราจะทำได้

Join us this Sunday 2 pm at Avana Hotel, Bangna-Trad Soi 12/1 (km2) Closest BTS Station is Udomsuk. Welcome!

มาร่วมกิจกรรมที่คริสตจักรของเรา ในวันอาทิตย์นี้ ที่โรงแรมเอวาน่า ถ.บางนาตราด ซ.12/1 (กม.2) สถานีรถไฟฟ้าที่ใกล้ที่สุดคือ สถานีอุดมสุข แล้วเจอกันนะค่ะ ยินดีต้อนรับทุกคนค่ะ