Select Page
มาค้นพบความอัศจรรย์ของเทศกาลคริสตมาสกับคริสตจักรไลฟ์ ที่ โรงละครเคแบงค์ สยามสแควร์วัน ในวันที่ 20 ธ.ค. เวลา 11:00น. ร่วมฟังดนตรีสด การร้องเพลงประสาน และการเล่าเรื่องราววันคริสตมาสอย่างสร้างสรรด์ มาร่วมมีประสบการ์ณวันคริสตมาสไปด้วยกัน!

(รอบนมัสการนี้จะเป็นรอบนมัสการสองภาษา)

Come discover the wonder of Christmas with Life Church in the beautiful Kbank Theatre in Siam Square One on December 20 at 11 am. There will be live music, carols, and a creative presentation of the Christmas story. Let’s experience the true meaning of Christmas together!

(The Christmas Service is in English and Thai.)

  //  
  //
ความชื่นชมยินดีมีแก่ชาวโลก | Joy to the world
เมื่อมองดูข่าวสารในปัจจุบัน เราเห็นว่าโลกนี้แตกสลายและเจ็บปวด บางคราวเราไม่จำเป็นต้องมองไกลไปกว่าครอบครัวที่แตกสลายในละแวกที่เราอยู่อาศัย หรือความเศร้าโศกในใจของเรา แล้วเราจะพบความชื่นชมยินดีในโลกที่เต็มไปด้วยความเจ็บปวดนี้ได้อย่างไร
เราหลายคนมองหาความชื่นชมยินดีผิดที่ และสุดท้ายจบลงด้วยความรู้สึกว่างเปล่า หรือยิ่งกว่านั้นคือหัวใจแตกสลาย แต่คริสต์มาสคือเรื่องราวว่าความชื่นชมยินดีเข้ามาหาเราได้อย่างไร
ทูตสวรรค์ที่ประกาศการมาถึงของพระผู้ช่วยของโลกกล่าวว่า ‘ทูตสวรรค์องค์นั้นกล่าวกับเขาทั้งหลายว่า “อย่ากลัวเลย เพราะเรานำข่าวดีมายังพวกท่าน เป็นความยินดีอย่างยิ่งที่จะมาถึงคนทั้งหลาย’ ลูกา‬ ‭2:10‬ ‭
คริสต์มาสคือฤดูกาลแห่งความชื่นชมยินดี เพราะเราฉลองที่ความหวังแห่งมวลมนุษยชาติได้เสด็จมา
สุขสันต์วันคริสต์มาส

Joy to the world

When we look at the world news we see that this world is broken and in pain, and sometimes we don’t have to look further than the broken families in our own building or the regret in our own hearts. How can we find joy in this hurting world?
Many of us look for joy in the wrong places and we end up feeling empty or even more broken. But Christmas is the story of how Joy came looking for us.

The angel who announced the arrival of the Savior of the world said: “Do not be afraid. I bring you good news that will cause great joy for all the people.” ‭Luke‬ ‭2:10‬ ‭NIV‬‬

Christmas is season of joy because we celebrate that the Hope of Humanity has arrived.
Merry Christmas!
สันติสุขบนโลกแก่มวลมนุษย์ | Peace on earth to all mankind
ความชื่นชมยินดีและสันติสุขเป็นสิ่งคู่กัน หากไม่มีสันติสุขในหัวใจ เราก็ไม่อาจมีความชื่นชมยินดีที่แท้จริงได้ ผมยังจำได้เมื่อครั้งที่เรียนชั้นมัธยม ผมรู้ว่าจะมีการสอบซึ่งผมควรเตรียมตัวอ่านหนังสือ แต่แทนที่จะทำเช่นนั้นผมกลับออกไปเที่ยวเล่นกับเพื่อน ผมต้องพยายามอย่างหนักเพื่อที่จะสนุกและลืมสิ่งที่ผมควรทำ ซึ่งนั่นไม่สนุกเลย
เราไม่อาจมีความสุขที่แท้จริงได้เมื่อเรารู้สึกว่ามีบางสิ่งลึก ๆ ในใจหายไป และเราทุกคนก็มีความรู้สึกนี้ เราไม่มีสันติสุข ผมเชื่อว่าที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะเราถูกสร้างเพื่อบางสิ่งที่มากกว่านี้ เราทุกคนถูกสร้างเพื่อให้มีความสัมพันธ์ที่มีชีวิตกับพระเจ้าของเรา แต่เพราะความบาป เราจึงไม่อาจเชื่อมโยงกับความบริสุทธิ์ของพระองค์ได้ ไม่สำคัญว่าเราจะพยายามด้วยกำลังของตัวเองขนาดไหน เราก็ไม่อาจจะพบสันติสุขนั้นได้
คริสต์มาสคือการเฉลิมฉลองที่พระองค์ผู้บริสุทธิ์ได้ทำสิ่งที่เราทำไม่ได้ พระผู้สร้างได้มาหาเรา เยียวยารักษาและชำระล้างความบาปของเรา พระเยซูเสด็จมาหาเราเพื่อที่เราจะไปหาพระองค์ได้ พระองค์เสด็จมาเพื่อนำสันติสุขมาให้เรา

Peace on earth to all mankind

Joy and peace go hand in hand. If we don’t have peace in our hearts we can’t have true joy. I remember when in high school I knew I had tests I should’ve studied for, but instead I would go out to have fun with my friends. I had to try harder to have fun and forget what I should’ve been doing instead. It wasn’t fun.
We cannot have true joy when we have this feeling of that there’s something missing deep in our hearts. And all of us have had this feeling. We don’t have peace. I believe it is because we were created for something more. We were all created to have a living relationship with our Creator. But because of our sin we cannot connect to his Holiness. No matter how hard we try on our own we cannot find that peace.
Christmas is the celebration that the Holy One did what we couldn’t do, the Creator came to us, to heal us and wash away all our sins. Jesus came to us so we could come to him. He came to bring us peace.
เรื่องราวแห่งความรักที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยเล่าขานกันมา | The Greatest Love Story Ever Told
คริสต์มาสเป็นส่วนหนึ่งของเรื่องราวแห่งความรักที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยเล่าขานกันมา เพราะมันบอกเราว่าพระเจ้ารักคุณเสมอมา กระทั่งก่อนที่คุณจะเกิดด้วยซ้ำ แท้จริงแล้วคุณเกิดเพราะว่าในความรักของพระองค์ พระองค์ทรงวางแผนและทรงต้องการคุณ พระองค์มีความคิดที่ดีต่อคุณตลอดเวลา
มันคือเรื่องที่มนุษยชาติ ในความเห็นแก่ตัวและความปรารถนาอันชั่วร้ายของเรา เดินหนีจากความรักของพระเจ้า และการที่พระองค์ไม่เคยหยุดรักเรา
พระองค์รักเรามากจนได้เสด็จมาบังเกิดเป็นมนุษย์อย่างเรา เพื่อแสดงให้เราเห็นว่าพระองค์เป็นใคร ความรักคืออะไร และเพื่อรับโทษแห่งความชั่วร้ายของเรา ดังนั้นเราจึงได้รับการยกโทษและมีชีวิตนิรันดร์
สิ่งเหล่านี้มีเพื่อคนทุกคน คริสต์มาสมีไว้เพื่อคุณ
ขอเชิญมาร่วมชม ‘คริสต์มาสเอ็กซพีเรียน’ หรือติดต่อเราเพื่อจะทราบรายละเอียดมากขึ้น

The Greatest Love Story Ever Told 

The Christmas Story is part of the Greatest Love Story Ever Told. It’s about how God has always loved you, even before you were born. Actually you were born because in his love, he planned for you and wanted you. He has only good thoughts towards you.
It’s about how humanity in our selfishness and evil desires walked away from God’s love and how he never stopped loving us.
He loved us so much that he came to be born as one of us; to show us who God is, to show us what love is, and to take the punishment of our evil so that we can be forgiven and have eternal life.
It’s for all people. Christmas is for you.

Join us this Christmas